MeeGroeiWoning

Het doel van het concept MeeGroeiWoning is het bereiken van betaalbare woningbouw die aansluit op de ontwikkelingen in de samenleving. De MeeGroeiWoning is een woningbouwconcept in de vorm van een juist ruimtelijke maatpak, waarbij het meegroeien met veranderen wensen en eisen van de woonconsument, op een heel eenvoudige en dus goedkope manier kan worden verwezenlijkt. Ook, indien gewenst, door zelfwerkzaamheid.

Het concept leent zich onder meer uitstekend om toe te passen bij de herontwikkeling van totale wijken. Indien een wijk totaal aan vervanging toe is, kost dat al snel 2,5 jaar aan voorbereiding, het slopen van de woningen, het opnieuw bouw- en woonrijp maken en het bouwen van de nieuwe woningen. Door toepassing van dit concept kan er aanzienlijke tijdwinst worden behaald, wat ten goede komt aan alle partijen die daarmee te maken hebben. De bewoners zitten veel eerder in hun gewenste omgeving en woning te wonen.

De meegroeiwoning is een woning die aan starters en andere met een kleine beurs goede mogelijkheden biedt om in een aangepast tempo een volwaardige woning, met bijbehorende hypoheek, te bouwen. Daarnaast kan het meegroeiwoning principe ook uitstekend worden toegepast op het gebied van (collectief )particulier opdrachtgeverschap. Tevens biedt dit concept een mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere belangrijk maatschappelijke ontwikkeling: “Het nieuwe werken”. Hiervoor kan uitstekend aansluiting worden gezocht bij het principe van de meegroeiwoning, in de vorm van extra ruimte:  het op een eenvoudige manier kunnen creëren van een werkplek, een separaat kantoor, in de eigen woning.