Masterplan Sceincepark Veldhoven

Revitalisering van bedrijventerreinen is een opgave die op zeer veel plaatsen aan de orde is. Het Sceincepark Veldhoven is een enigszins gedateerd bedrijventerrein. Leefbaarheid van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende verhuurbaarheid van de kantoren staat onder druk. KdV architectuur heeft op basis van een analyse van het gebied een aantal voorstellen gemaakt. Uitvoering van de voorstellen zijn betrekkelijk eenvoudig en zullen leiden tot structurele verbeteringen van het Sceincepark.

Met name de aanpak van de openbare ruimte om een verblijfskwaliteit te realiseren wordt als rode draad voor de aanpak gezien. Daarbij op een aantal plekken specifieke verbeteringen van gebouw en locatie.