Mantelzorgwoning

De voorzieningen in de zorg zijn volop onderhevig aan veranderingen. Vanuit de overheid zal men steeds minder mogen verwachten. Gevolg is onder meer dat men steeds langer thuis zal blijven wonen of aangewezen zal zijn op thuiszorg en mantelzorg. Het merendeel van het huidig woningaanbod is niet geschikt voor deze thuiszorg situatie.

Samen met HSC heeft KdV architectuur een aantal prefab units ontwikkeld die het langer thuiswonen mogelijk maken. Aanbouwunits en ook zelfstandige units veranderen de noodzaak om aan huis voorzieningen te maken tot een opwaardering van de woning en het leefklimaat van de thuissituatie. De modulaire opbouw van de thuiszorgwoningen maken het mogelijk om een antwoord te geven op een diversiteit aan vragen. Het gemeenschappelijk kenmerk is een bouwkundige en architectonische hoogwaardige voorziening aan de woning of in de tuin van de woning.

De bouw- en regelgeving maakt het mogelijk om snel te kunnen reageren op de vraag vanuit de woonconsument. De hoogwaardige units kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst. Als de zorgsituatie wijzigt kunnen de thuiszorgwoningen eenvoudig worden aangepast aan de nieuwe situatie. Een blijvende waardevermeerdering voor de woning!