Kind Centrum Meijel

Op een ruime locatie in het centrum van Meijel is de oude basisschool Den Doelhof gelegen. Op basis van een studie gemaakt door KdV architectuur is een afweging gemaakt tussen grondige renovatie of vervangende nieuwbouw. De oude school was te ruim en voldeed niet aan de visie op onderwijs voor het Kindcentrum. Daarbij werd door de situering van de school nauwelijks relatie gelegd met de ruime locatie. Vervangende nieuwbouw door een compact, goed gesitueerde bouwmassa gaf antwoord op de vraagstelling om een duurzame, energiezuinig en toekomstbestendige onderwijsvoorziening te maken.

Op basis van de onderwijsvisie waarin de nadruk wordt gelegd op samenwerken, ontmoeten, met een diversiteit van onderwijssituaties is de ruimtelijke vertaling gemaakt. Vorming van ruime units met diverse indelings- en gebruiksmogelijkheden, gemeenschappelijke voorzieningen in de vorm van bibliotheek, atelier, grand café, ontdekruimtes gecombineerd met stilte en ontmoetingsplekken. Aandacht voor de relatie tussen binnen en buiten, vormen van podium trappen voor de ontsluiting aan de buitenzijde verankeren het gebouw op de locatie en betrekken de omgeving bij het onderwijs. Door-ontwerpen van de buitenruimte en zichtbaar maken van het gebouw complementeren het ontwerp.

Het betrof een meervoudige opdracht waarbij de keuze net niet op dit ontwerp is gevallen.