IKC Rijsbergen

Het kindcentrum wordt gerealiseerd op de locatie van de voormalige dorpsschool. Deze ligt ingeklemd tussen de doorgaande Sint Bavostraat en de Kerkakkerstraat. De school vormt samen met de kerk, het aangrenzende marktplein en het ingeklemde verhoogde plein met het oorlogsmonument en de aangrenzende pastorie een traditioneel ensemble van publieke gebouwen in het hart van het dorp. Binnen deze omgeving past een vrijstaand alzijdig gebouw dat los van de veelheid aan richtingen van de omliggende bebouwing onafhankelijk en herkenbaar een eigen plek definieert. De afgeronde vormen en schuine zijden vormen door een subtiele draaiing op het terrein de omliggende speelterreinen. De extra hoogte van twee bouwlagen aan de Sint Bavostraat en het plein geeft beschutting voor de achterliggende ruimten ten opzichte van de drukke verkeerszijde. De lage zijde van het gebouw sluit aan op de kleinschalige structuur van de Kerkakkerstraat.

De structuur van het ontwerp is helder en eenvoudig weer te geven. Feitelijk wordt een reeks ruimten, overwegend lokalen rond de centrale ontmoetingsruimten gevouwen.  Aan de zijde van de formele, hoofdentree vouwt de reeks zich wat verder naar buiten om ruimte te geven aan deze entree en de binnen het gebouw benodigde stijgpunten.

De solitaire en compacte vorm van ons gebouw biedt naast stedenbouwkundige aanleiding ook het voordeel dat ze vanuit het oogpunt van duurzaamheid zeer gunstig is. Immers het geveloppervlak wordt ten opzichte van het vloeroppervlak zo klein mogelijk gehouden. De introductie van een verdieping draagt daar nog verder aan bij. Door haar oriëntatie ligt het merendeel van de gevel op het zuiden. Sheddaken boven de centrale ontmoetingsruimte zorgen voor toetreding van aangenaam noordenlicht en kunnen gelijktijdig fungeren als legvlak voor zuid georiënteerde PV cellen. Deze compacte vorm biedt ook ruimte voor eventuele toekomstige uitbreidingen, die op eenvoudige wijze op de verdieping kunnen worden gerealiseerd.