Brandweerkazerne Valkenswaard

Op uitnodiging van de gemeente Valkenswaard hebben wij ons verdiept in de mogelijkheden voor nieuwbouw van de brandweerkazerne in Valkenswaard.  De accommodaties op de huidige locatie voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van het ontvangen programma van eisen hebben wij een ontwerp gemaakt dat recht kan doen aan een korps dat uitgerekend dit jaar haar 175-jarige bestaan viert.

Naast een goedfunctionerend gebouw moet de kazerne de thuisbasis vormen voor het korps. Een eigen plek voor de ongeveer 9 beroepskrachten en 45 vrijwilligers van het korps Valkenswaard. Door deze nieuwe kazerne kan de eigen identiteit van het korps worden vergroot. De uitstraling van het complex zal moeten passen bij de sfeer van het korps. Een goede inpassing van de huidige toren is hiervan, maar ook op stedenbouwkundig niveau een must.

De nieuwe brandweerkazerne is een multifunctioneel gebouw geworden waarin een hoge mate aan flexibiliteit is ingepast. Scheiding van draag- en inbouwstructuur leidt met name op de verdieping tot een grote mate van flexibiliteit op de langere termijn. Aanpassing van het programma van eisen  kan hierdoor eenvoudig worden opgevangen. Installatietechnisch kan hiermee al in een vroeg stadium rekening worden gehouden. Compartimenteerbaarheid in het gebruik is wenselijk. Het gebouw kan bijvoorbeeld deels worden afgesloten, als andere ruimtes in gebruik zijn. KdV architectuur heeft ruim ervaring met flexibel ontwerpen en multifunctionaliteit, het creëren van gebouwen voor de toekomst. Een goed gebouw zal de ontwikkeling van veranderingen in de tijd aankunnen.