Boschuil Verbouwing Eindhoven

Basisschool de Boschuil in de uitbreidingswijk Blixembosch is in een periode van sterke groei uitgebreid met een gebouw voor 20 schoolwoningen. Na 15 jaar zouden de lokalen overbodig zijn en zou het gebouw worden getransformeerd tot seniorenappartementen. Echter, de school heeft de lokalen permanent nodig. Besloten  is om het gebouw te transformeren tot een permanente huisvesting voor 16 groepen. KdV architectuur heeft een ontwerp genaakt voor aanpassing en renovatie van het gebouw. Na realisatie voldoet het gebouw aan de huidige eisen in het kader van frisse scholen en aan de onderwijsvisie van de Boschuil. Een grote interne verbouwing met als belangrijkste kenmerk transparantie, heeft deze vernieuwde locatie toekomstbestendig gemaakt.