Menno van Coehoornlaan Eindhoven

De herontwikkeling betreft de vervangende nieuwbouw voor een woonbegeleidingscentrum. Ten opzichte van het oorspronkelijke programma is het complex aanzienlijk uitgebreid. Woongroepen worden omgezet in zelfstandige appartementen met een beperkte gemeenschappelijke huiskamer. Een wijkinloopcentrum wordt aan het programma toegevoegd. Door een hoge dichtheid van bebouwing blijft er ruimte over voor de tuin die deels gemeenschappelijk is en deels wordt toegewezen aan individuele appartementen op de begane grond. Beschutting wordt verkregen door de plaatsing van bouwkundige pergola’s langs de erfscheiding. Gekozen is voor een lichte gecementeerde baksteen, voor zowel het gebouw als de pergola’s. De heldere structuur van het gebouw wordt in de gevel gedifferentieerd. Licht verschoven gevelopeningen worden ondersteund door gekleurde glazen balusters.