Philipslounge PSV Stadion Eindhoven

KdV architectuur heeft de ruimtelijke en bouw- technische mogelijkheden onderzocht om de Philipslounge op een andere locatie in het Philips-stadion een plek te geven. Hiervoor is de nieuwe ruimte vergroot door een grote transparante pui verder naar buiten te plaat- sen, welke ook helemaal geopend kan worden tijdens wedstrijden. Voor het plan is een nieu- we inrichting ontworpen.