Paardenwereld Deurne

De ambitie om van Deurne Paardenwereld een opleidings-, kennis- en expertisecentrum op paardengebied te maken op Europees niveau heeft geleid tot de opgave om een visie te ontwikkelen die fungeert als masterplan voor verder ontwikkeling en direct als basis voor het ontwikkelde bestemmingsplan. Het masterplan voorziet in de inpassing van het huidige complex van Heliconopleidingen, uitbreiding van de bebouwing met ongeveer 12.350 m² bvo en 2 woonpaviljoens gelegen tussen de bossen voor 90 studentenwoningen inclusief de benodigde parkeervoorzieningen. De buitenruimten van het nieuwe complex maken integraal onderdeel uit van de gebiedsvisie. Groen, zichtlijnen, licht en parkeren vormen verschillende lagen van het masterplan. Ruimtelijk vormt een promenade voor zowel ruiters als voetgangers het verbindende element voor alle onderdelen van het complex. Langs deze as ontwikkelen zich de verschillende grote en kleine evenemententerreinen en gebouwelijke clusters. Het nieuwe congres- en horecacentrum vormt een centraal plein en terras, biedt uitzicht op de evenementen en vormt de springplank voor toeristische activiteiten in de omliggende bosrijke omgeving.