Kulturhus de Schakel Nieuwleusen

Gelegen in een centraal gelegen grote groene strook in de gemeente Nieuw Leusen ligt een bestaande multifunctionele accommodatie. De ontwerpopgave vraagt om een nieuw combi- natiegebouw waarin een groter programma gerealiseerd dient te worden voor de gemeen- schap, met handhaving van de bestaande sporthallen. De grenzen binnen het geldende bestemmingsplan worden helemaal uitgenut. Toevoeging van een bibliotheek, ontmoetings- ruimte met bar, kantoorruimtes, commerciële ruimtes met dakterras en een buitenschoolse opvang leiden tot een nieuw transparant, toe- gankelijk en eigentijds Kulturhus. Het ontwerp is gebaseerd op een vrije drager- en inbouw- structuur, waardoor een hoge mate van flexi- biliteit wordt nagestreefd. De hoofdentree wordt duidelijk zichtbaar gemaakt door een grote luifel toe te voegen. In het hart van het gebouw is een ovaal element ontworpen waarin bijzondere functies zijn ondergebracht, hieromheen draait een grote trap die als tri- bune dienst kan doen bij kleine theatervoor- stellingen. Houten gelamineerde liggers en houten binnengevelbekleding geven een warme en natuurlijke sfeer binnen het duur- zame complex en een hoogwaardige installatie resulteert in een energiezuinig gebouw.