BMV Grathem

In de kleine kern Grathem, gemeente Leudal, is een belangrijke functionele accommodatie gerealiseerd. Nieuwbouw van de locale basisschool voor 6 groepen met speellokaal, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, een gymzaal en een grote multifunctionele zaal met bibliotheek vormen samen de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Het complex is gelegen aan het Nassauplein in het dorp. Het gebouw toont zich als een geheel onder de noemer "eenheid in verscheidenheid". De verschillende functies laten zich op bescheiden wijze zien binnen het als paviljoen vormgegeven architectonische geheel. De toegankelijkheid, openheid en transparantie onderstrepen de maatschappelijke functie die dit gebouw voor gemeenschap vertegenwoordigd. Het uitgestrekte gebouw krijgt hoogte en diepte door de wisselende volumes van grote zaal, aula, gymzaal en een lichtkoof boven de interne corridor van de school. De huid is volledig uitgevoerd in een lichte gecementeerde steen. Accenten in prefab beton voorzien van een afbeelding in reliëf markeren de entrees van de verschillende gebruikersgroepen.