MFA de Rosdoek Wintelre

In de dorpskern van Wintelré is een multifunctionele accommodatie gerealiseerd. De aanleiding was het verouderde en niet meer functionerende dorpshuis "de Rosdoek". De bestaande basisschool is uitgebreid met kinderopvang en een peuterspeelzaal tot een brede school. Daarnaast is de vervangende nieuwbouw van het dorpshuis aangewend om te komen tot een MFA met naast de brede school functies, een sporthal, vergaderruimtes, een jongerenruimte, een theaterzaal en een foyer-ontmoetingsruimte. Het vernieuwde gebouw is verankerd in de totale herontwikkeling en herinrichting van het dorpsplein. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Jan Timmers & Co.