Fraterhuis Reusel

Een beeldbepalend voormalig klooster voor de Fraters wordt herbestemd tot 10 service appartementen. In de voormalige kloostertuin worden 22 nieuwe zorg appartementen gerealiseerd verdeeld over twee bouwlagen. Middels een doorlopende galerij wordt oud en nieuw gekoppeld en wordt er een rondgang gecreëerd door beide bouwdelen. Om de bestaande structuur van het Fraterhuis zoveel mogelijk te behouden, worden steeds kleine kloosterkamers gekoppeld tot een woning. Via de transparante corridor aan de buitenzijde worden de woningen ontsloten. Het bestaande kloostergebouw en de uitbreiding vormen samen een beschutte omsloten cour. De nieuwbouw is ruim van opzet en kenmerkt zich door een heldere structuur. De woningen richten zich zowel naar de groenstrook aan de oostzijde als naar de gezamenlijke binnentuin. Aan de voorzijde van het oorspronkelijke klooster wordt een meer openbare, verblijfstuin gerealiseerd.