Theresiakerk Waspik

Op het terrein van het Carmelietenklooster te Waspik wordt door het Parochiebestuur gestreefd naar een herontwikkeling. In de haalbaarheidstudie worden in de bestaande bebouwing van de Theresiakerk en het klooster wooneenheden ondergebracht en kan in de bestaande kloostertuin een gedifferentieerd woningaanbod worden gecreëerd middels patiowoningen en twee-onder-een-kap woningen. Middels een nieuwe ontsluiting wordt een open en toegankelijk woongebied gerealiseerd. Er is ook een visie geformuleerd voor herinrichting van de groenstructuur, waarbij de bestaande kwaliteit en sfeer gehandhaafd blijft.