Spil Genderdal Eindhoven

Het typerende jaren '60 schoolgebouw aan de Mendelsohnlaan in Eindhoven is uitgebreid tot een spilcentrum. Respect voor en vertaling van de kenmerkende heldere structuur en typische stijlkenmerken van de bestaande bouw verankeren het schoolgebouw in de groene long van de wijk. Het bestaande gebouw is geheel opgenomen in de organisatie van de vernieuwbouw. In het gebruik is het één gebouw, in verschijningsvorm zijn de verschillende bouwdelen af te lezen. De uitbreiding van basisschool Karel de Grote leidt tot een spilcentrum waarin ook een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gemeenschappelijke ruimtes worden ondergebracht.