Drents Dorp Eindhoven

Voor een te herontwikkelen plangebied in de Eindhovense wijk Drents Dorp is in opdracht van Woonbedrijf een stedenbouwkundige analyse gemaakt voor de realisatie van 130 grondgebonden woningen. De focus ligt vooral op het nieuwe imago van de wijk, de verschuiving van huur naar koop, de veranderde gezinssamenstelling en handhaving en vernieuwing van door bewoners gewaardeerde elementen in het omringende bestaande wijkdeel. Er is studie verricht naar goede parkeeroplossingen, het bereiken van diversiteit binnen woonmassa’s en overgangen tussen private en openbare ruimtes.