Beukenlaan Sterksel

In opdracht van woningcorporatie Wocom is het ontwerp gerealiseerd voor de school in Sterksel. De vervangende nieuwbouw van een basisschool is aangegrepen om haar uit te breiden met een peuterspeelzaal. Door herschikking en verdichting kunnen op het bestaande terrein een aantal starters- en twee-onder-een-kapwoningen worden toegevoegd. Boven de school worden 6 appartementen gerealiseerd. Deze ingreep levert de kern Sterksel een nieuwe school waarbinnen het onderwijsconcept optimaal is geïntegreerd met een peuterspeelzaal en bibliotheek steunpunt. Dit en vooral de toevoeging van starter woningen en appartementen vormen een impuls voor het behoud van de leefbaarheid van het dorp. De architectuur is bescheiden traditioneel en zoekt aansluiting bij de al aanwezige bebouwing aan de Beukenlaan.