de Ster Westerhoven

In de kern van Westerhoven is op een vrijgekomen locatie vervangende nieuwbouw voor de basisschool gerealiseerd. Op een compacte binnen dorpse situatie is een eigentijdse school vormgegeven. De school voor 11 groepen is deels in 2 lagen uitgevoerd. Het gebouw kenmerkt zich door een centrumgerichte opzet. De lokalen zijn in 3 zones gegroepeerd, onderling te verbonden door middel van schuifwanden, en te koppelen met het centrum en werkplekken. Onder andere slimme oplossingen voor de garderobes, veel transparantie, koppelbaarheid van de aula met speellokaal, maken het ook intern een eigentijds schoolgebouw.