de Leilinde Reusel

Door intensieve renovatie en uitbreiding van een bestaand jaren ’60 schoolgebouw in Reusel is een nieuwe brede school gerealiseerd waarin een complex programma van een basisschool, een peuterspeelzaal, dagopvang, buitenschoolse opvang en ruimten voor zorginstellingen is voorzien. Ondanks de intensieve bebouwing op de locatie is er een gebouw ontstaan met een schaal die past bij de omgeving. Het gebouw is geleed door twee in elkaar grijpende massa's die zich onderscheiden in kleur en textuur. De verschillende gebruikers ontmoeten elkaar in het hart van het gebouw, waar de aula met een vast podium, speellokaal en speelruimte met elkaar kunnen worden verbonden. De lichtvides zijn bijzondere accenten in het compacte gebouw en leiden tot een open en lichte beleving van de brede school. Het gebouw is reeds voorbereid op diverse uitbreidingsmogelijkheden.