Spil Burghplan Eindhoven

Door het uitbreiden van de basisschool tot een spilcentrum is er een eenheid gevormd tussen de school en een naastgelegen voormalige kantoor. Het kantoor is intern verbouwd en heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het nieuwe spilcentrum heeft een duidelijker gezicht naar de buurt gekregen. Een amorfe stedenbouwkundige setting is getransformeerd tot een krachtige vernieuwde invulling. In het spilcentrum zijn ruimtes voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse activiteiten gerealiseerd.