MFA de Dompelaar Elsendorp

De integratie van bestaande bouw en nieuwbouw tot een multifunctionele accommodatie vormt het nieuwe hart in de kleine kern Elsendorp. Een basisschool met peuterspeelzaal, een multifunctionele gymzaal met podium, een steunpunt van de bibliotheek en een dorpshuis met barfunctie zijn in de MFA ondergebracht. Op basis van zeer globale uitgangspunten is in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers het plan gevormd. De basis en de mogelijkheden voor het Nieuwe Leren zijn in het schoolgedeelte aanwezig. Dit heeft geleid tot combinatie van klaslokalen tot grotere ruimtes, realisering van ruime werkplekken en de combinatie van ruimten voor school- en naschools gebruik. De ruime lichte dorpshal is de ontmoetingsruimte voor jong en oud, van waaruit de verschillende gebruikers naar hun eigen domein gaan. Het plan is genomineerd voor de Welstandsprijs.