Perweide Udenhout

Door een herstructurering van het gebied in de vorm van een brede school waarboven appartementen zijn ontworpen en het realiseren van vrije sector woningen zijn middelen gegenereerd om één van de bestaande scholen compleet te vervangen. De afzonderlijke identiteit van de twee scholen is weergegeven door de wisseling van de gekromde gevels, waartussen een centrale entree en ontsluiting naar de schoolappartementen is gelegen. In de uitbreiding worden ruimten voor onderwijs, een speellokaal, een peuterspeelzaal en ruimten voor buitenschoolse opvang gecombineerd tot een brede school. Boven en naast de brede school worden appartementen, schoolwoningen en vrije sector woningen gerealiseerd.