de Taalbrug Eindhoven

Drie scholen voor speciaal onderwijs met allen een uitbreidingsbehoefte hebben de kans gegrepen om hun afzonderlijke programma’s samen te voegen en een nieuwbouw te realiseren die de drie afzonderlijke gebouwen koppelt en voorziet van een gezamenlijke entree voor het gehele complex. Nieuwbouw is gepositioneerd tegen de entreegebieden van de bestaande scholen waardoor een nieuw hart ontstaat. De verbindingsroutes worden omgevormd tot werkplekzones voor ambulante begeleiders en leerlingen. De zones waarin de groepslokalen zijn gelegen zijn utilitair en als kantoorstroken opgebouwd. Door de invulling van dit gebied met systeemwanden ontstaat er een grote vrije indeelbaarheid van deze ruimten. Keuze van natuurlijke materialen, blank gelakt hout, schoonmetselwerk en heldere kleuren in het interieur zorgen voor een aangenaam binnenklimaat dat aansluit bij de belevingswereld van de gebruikers en gelijktijdig rust en regelmaat brengt in het gebouw. Voor diverse ruimten heeft KdV tevens het meubilair ontworpen.