IFD Vaartbroek Eindhoven

Het ontwerp van deze conceptwoning is ontwikkeld in opdracht van Woonbedrijf, waarmee onderzocht wordt op welke wijze een project kon worden gerealiseerd binnen de systematiek van IFD (Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen). Dit is gerealiseerd zonder inzet van een aannemer in de traditionele rol van hoofdaannemer maar door gebruik te maken van toeleveranciers in de vorm van tenderpartners voor de verschillende onderdelen. Een tweede doel was gelegen in het optimaliseren van bewoners-keuzevrijheid en participatie. Als architect hebben wij uiteraard de rol vervuld als ontwerper. Wij hebben eerst een keuzepallet ontworpen, een soort bouwdoos met elementen, waarmee bewoners hun eigen woning samen kunnen stellen. Voor de bewoners en ook toekomstige bewoners is het mogelijk om de materiaalkeuze van de gevel, de gevelindeling en de plattegrond naar eigen inzichten in te vullen of aan te passen. Er zijn naast een proefwoning op het universiteitsterrein in Eindhoven, een vijftal woningen gebouwd in de wijk Vaartbroek.