Taxandriapark Valkenswaard

In het gebied aangeduid als Taxandriapark waren een aantal initiatieven tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding actueel. Om deze initiatieven te koppelen en integraal te benaderen is een totale visie op het gebied ontwikkeld. KdV architectuur was alleen betrokken bij de plannen tot vervangende nieuwbouw van een basisschool gecombineerd met een buurthuis en peuterspeelzaal. Door de planvorming te plaatsen in de totale gebiedsontwikkeling en daar een visie op te ontwikkelen is er een grote meerwaarde te creëren voor de onderhavige opgave. Het betrekken van de naastliggende locaties geeft meer ruimte om het gehele gebied op te waarderen en te openen voor de buurt, bijvoorbeeld als wandelgebied. Herpositionering van parkeervoorzieningen en combinatie van speelplaats met ontmoetingsplein voor de zorginstelling geven het gehele plangebied meer kwaliteit. Het geheel is meer dan de som der delen.