Spil Grasrijk Eindhoven

De brede school gedachte van een van de eerste spilcentra "avant-la-lettre" in Eindhoven is zeer kernachtig omschreven als het plaatsen van één koffiezetapparaat voor alle personeelsleden. Bouwkundig is dit vertaald in een duidelijk hart voor het gebouw. Synergie moest ontstaan zonder een vooropgezet pedagogisch plan. In de brede school is ruimte voor een basisschool met 21 groepen, peuterspeelzalen, groepsruimtes voor kinderdagopvang en ruimte voor buitenschoolse opvang.