Vogelzangterrein Eindhoven

Voor de ontwikkeling van het zogenaamde Vogelzangterrein, gelegen aan de Willemstraat te Eindhoven heeft KdV architectuur architectonisch en stedenbouwkundig onderzoek verricht. De insteek voor de planvorming is om de woonconsument centraal te stellen.INSPRAAK én INVLOED. Niet enkel verleiden maar ook vasthouden. Kernbegrippen voor de aanpak:

  • Geef invloed op het eindresultaat
  • Geïnteresseerden en architect aan één tafel
  • Maak voor een energiezuinige woning de winst zichtbaar
  • Parkeeroplossingen kunnen worden beïnvloed
  • Betrek de bewoner bij de inrichting van openbare ruimte
  • Maak woningen levensloopbestendig en communiceer dit
  • Zorg voor inpassing van aanwezige kwaliteiten
  • Benoem eerlijk de mogelijkheden én de beperkingen