De Rank Sprang-Capelle

Basisschool de Rank in Spang-Capelle is gedateerd en voldoet niet aan de huidige technische en onderwijskundige eisen en wensen. KdV architectuur heeft op basis van een grondige analyse voorstellen gemaakt voor verbetering van het bestaande gebouw. De aanpassingen betreffen technische en ruimtelijke ingrepen. Bouwfysische aanpassingen aan de schil, aanpassingen in het kader van Frisse Scholen en ruimtelijke aanpassingen. Het kenmerk van deze school, en vele scholen uit de jaren 70, is de opzet in een gangenstructuur. Lange looplijnen, geen ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en  door diverse aanpassingen uit het verleden een onoverzichtelijk gebouw.

Door het gebouw te beschouwen als puur bouwkundige ruimtelijke elementen, het loslaten van de huidige inrichting, werpt een nieuwe frisse blik op de mogelijkheden van het gebouw. Ingrepen daar waar nodig, respecteren en handhaven van goede elementen en het opwaarderen van de bouwkundige jas leveren een gebouw dat weer decennia mee kan. Het aangepaste gebouw beantwoordt de onderwijskundige vragen en voldoet aan de huidige eisen op het gebied van binnenklimaatbeheersing.